+38 044 230-93-25
+38 044 230-93-22
office@stockservis.com
do szczytów rynku finansowego

Usługi

Проект решения НКЦБФР «Об утверждении Изменений к Положению о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг».
Dokładniej
31.10.2014
Обсяг реєстрації емісії цінних паперів за 9 місяців
Dokładniej
30.10.2014
Нефть дешевеет
Dokładniej
15.10.2014

Papiery wartościowe do kształtowania funduszu rezerwowego i przeprowadzenia transakcji finansowych

Biorąc pod uwagę nasilającą konkurencję na rynku usług bankowych Ukrainy i przeciągającego się kryzysu finansowego, coraz bardziej aktualnymi stają instrumenty rynku papierów wartościowych (akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne) oraz usługi Asset managemen, FIU, FIK.

Grupa Kapitałowa „Olimp” proponuje Państwu akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne. Państwo może wziąć w dzierżawę długoterminową lub nabyć na wygodnych warunkach. Wszystkie emitenci są notowane na giełdach Ukrainy i zaopatrzone w 1 i 2 poziom listingu, przedsiębiorstwa faktycznego sektora ekonomii.

Nasze papiery wartościowe właściwe są do gromadzenia rezerwy banku, również i jako instrument finansowy różnych transakcji (kształtowania funduszu statutowego, projekt linii kredytowych, rezerwowanie, optymizacja strumieni finansowych między przedsiębiorstwami). Ofiarujemy usługi kupna-sprzedaży papierów wartościowych, przedsiębiorstw ds. zarządzania aktywami, dostępne są inwestycyjne udziałów, fundusze przedsiębiorstw (joint venture, niedywersyfikowane, dywersyfikowane), ponadto, do Grupy Kapitałowej należy spółka faktoringowa.

Specjaliści SK „Olimp” realizują wszelkie niezbędne transakcje w zakresie kształtowania funduszu rezerwowego i przeprowadzenia niezbędnych transakcji finansowych zgodnie z rozporządzeniem Zarządu NBU nr 23 z dnia 25 stycznia 2012 roku „O trybie kształtowania i wykorzystania przez banki Ukrainy rezerw do wyrównania ewentualnych wydatków pochodzących z aktywnych transakcji bankowych”.

  Rezultaty uzyskane przez Grupę Kapitałową „OLIMP” nigdy nie zawodzą zaufania Klienta.